Ekonomik, sosyal ve siyasal alanda her geçen gün yaşanan gelişmeler doğrultusunda; Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. kurumsal bir yapıya kavuşabilmek ve müşterilerine daha iyi hizmet vermek amacıyla yaptığı çalışmalara ek olarak şirket merkezi ve işletme müdürlüklerinde 2011 yılı içerisinde Kalite Yönetim Sistemi (TS EN ISO 9001:2008) uygulama çalışmaları başlatmış olup, üst yönetimin büyük desteği ve tüm çalışanlarının gayreti ile başarılı bir sistem kurmuştur.


ISO 9000, Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO (Uluslararası Standartlar Organizasyonu - International Organization for Standardization) tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür. ISO 9001 ise, Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi standartları artık dünyada herkesin uymak zorunda olduğu, kurum ve kuruluşların bir kimlik gibi gördükleri özellikler haline gelmiştir.


Bu sistemin kuruluşuyla birlikte, 2012 yılı Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen TSE denetimleri sonucunda şirketimiz TS EN ISO 9001:2008 belgesi almaya hak kazanmıştır.  Böylece, gümrük kapılarının yapımı ve işletilmesine ilişkin verdiğimiz hizmetlerin kalitesi de belgelendirilmiştir.


Şirketimizde, ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin (KYS) izlenmesi, değerlendirilmesi, sürdürülmesi ve geliştirilmesi Kalite Yönetim Temsilcisi koordinasyonunda tüm personel tarafından yürütülmektedir. Sistemin ve kurumsal anlayışın bir gereği olarak GTİ, sürekli gelişmeyi kendisine amaç edinerek, politika ve hedeflerini sürekli gözden geçirerek, yeni hedefler belirleyerek ve belirlenen kalite hedeflerine ulaşmak için planlar yaparak bu planların hayata geçmesini sağlamaktadır. Ayrıca, hizmetlerin gerçekleştirilmesinde en önemli unsur olan insan kaynaklarının gelişmesi için personelin eğitim gereksinimlerini belirleyerek, gerekli eğitimleri almalarını hazırladığı yıllık eğitim planına uygun olarak sağlamaktadır. İç tetkikler ve Yönetimin Gözden Geçirme toplantıları düzenlemekte ve böylece sistemin gelişmesini izlemekte, çözümler üretmektedir. Tüm bunları yaparken, yılda bir gerçekleştirilen gözetim tetkikleriyle, sistemin ISO 9001 standardına uygunluğunun devam ettiğini ve kurumsal gelişmesini sürdürdüğü, belgelendirme kuruluşu tarafından izlenmektedir.