YAP
Modernize edilen sınır kapılarındaki
tüm tesisler, her türlü alt – üst yapı
uygulamaları ileri teknolojik donanım
ile yeniden inşa edilir. Diğer bir deyişle
tüm sınır kapısı A’dan Z’ye yeniden
yapılandırılır. Bu yapım işinin finansmanı
devlet kaynakları kullanılmaksızın, GTİ
tarafından karşılanır.
İŞLET
İşletme dönemi sürecince, her türlü ticari faaliyetin işletmesi GTİ tarafından gerçekleştirilir. Ayrıca bu süre boyunca, sınır kapılarındaki bakım – onarım, ısıtma, soğutma, aydınlatma, temizlik gibi tüm operasyonel işlemler GTİ tarafından yürütülmekte olup, işletme giderleri de GTİ tarafından karşılanır.
DEVRET
İşletme süresinin sonuna gelindiğinde, modernize edilen tüm tesisler işler şekilde ve bedelsiz olarak kamuya teslim edilir.