PROJELER

PROJELERDemokrasi ve Özgürlükler Adası

Türk siyasi tarihinde önemli bir yere sahip Yassıada yargılamalarının yapıldığı ve o döneme tanıklık etmiş olan Yassıada ile Bizanslılar dönemine uzanan bir tarihi geçmişe sahip Yassıada ve Sivriada uzun yıllardır korumasız kalmıştır.Yeni adı “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” olan Yassıada ile Sivriada’da bulunan tarihi ve kültürel değere sahip yapıların korunarak yenilenmesi ve bu adaların halkın hizmetine sunulması amacıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile GTİ işbirliğiyle kültür ve turizm amaçlı “Yap – İşlet – Devret” projesi yürütülmektedir. Yassıada’da yakın tarihimizin mirası olan yapılar dönemin şartlarını daha iyi anlamak için yenilenerek müzeye çevrilecek ve kullanıma açılmıştır. Ayrıca uluslararası konferanslara ev sahipliği yapmak üzere konferans salonları ve konaklama alanlarının da yapımı gerçekleştirilmiş olup, Yassıada ve Sivriada hak ettiği değere kavuşarak yeniden hayat bulacaktır.