X

"Türkiye'nin sınır kapıları değişiyor..."

"Kapıkule sınır kapısı"

İlk defa 1930 yılında sınır karakolu olarak kurulmuş olan Kapıkule’nin, sınır kapısı olma öyküsü 1953 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile başlamıştır.

Kapıkule Sınır Kapısı, Türkiye’nin Bulgaristan’a ve bu yolla tüm Avrupa’ya açılan kapısı olup, Dünya’nın ikinci en yoğun ve Avrupa’nın en yoğun sınır kapısı konumundadır.

Türkiye’nin de en işlek sınır kapısı olan Kapıkule, Avrupa ile gerçekleştirilen tüm ihracat ve ithalatın sağlandığı kapı olması nedeniyle ülke ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. Daha modern, daha verimli, yolcu ve araç geçişlerinin daha etkin olduğu bir Kapıkule, ekonominin ritmini de arttıracaktır.

Yenilenmiş, modern yüzüyle Kapıkule 2009...

"Habur sınır kapısı"

1973 yılında Gümrük İdare Memurluğu olarak faaliyete geçen, 1976 da Gümrük Müdürlüğü, 1981 yılında Habur Gümrükler Başmüdürlüğü olan Habur Sınır Kapısı, Türkiye’nin Irak’a açılan tek kapısı olup, 13 Temmuz 2006 tarihinde yenilenmiş yüzü ile hizmete girmiştir.

Ortadoğu’nun, Türkiye üzerinden Avrupa ile ticaret ağının en önemli parçası olan Habur Sınır Kapısı, yeni ve modern yüzü, kaliteli işletme anlayışı ile yörenin kalkınma sürecini daha da hızlandırmakta, halkın yaşam kalitesinin artmasına destek olmaktadır.

320.000 m² alanda hizmet veren Habur Sınır Kapısı,

3.500 m² ticari binaya sahiptir,

6.000 m² idari binadan oluşmaktadır,

12 adet...
"Cilvegözü sınır kapısı"

Türkiye’nin Suriye’ye açılan kapısı olan Cilvegözü Sınır Kapısı’nın, modernizasyonu 10 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır. 9 Aralık 2007 tarihinde hizmete açılan Cilvegözü Sınır Kapısı, faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmektedir.

Türkiye ve Suriye hükümetlerinin karşılıklı mutabakata varması sonucu 2009 yılının Eylül ayında kalkan vize uygulaması ile birlikte geçiş yapan yolcu ve araç sayısı artış göstermektedir.

85.000 m²’lik alana sahip Cilvegözü Sınır Kapısı’nda,

3.000 m² ticari hizmet binasına sahiptir,

4.000 m² idari bina bulunmaktadır,

6 adet giriş – 6 adet çıkış olmak üzere toplam 12 adet peron inşa edilmiştir,

1..."Hamzabeyli sınır kapısı"

Bulgaristan’ın tam üyeliğe kabulü ile Avrupa Birliği’ne komşu hale gelen Hamzabeyli Sınır Kapısı’nın yolcu ve araç geçiş kapasitesinin artırılması bir zorunluluk halini almıştır. Bu kapsamda, modernizasyon öncesinde Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda yıllık yaklaşık 220.000 araç ve 350.000 yolcuya hizmet verilirken, modernizasyonun tamamlanmasıyla birlikte 500.000 araç ve 1.500.000 yolcuya hizmet verilebilir hale gelinmiştir.

Toplam 64.000 m² açık alana sahip olan Hamzabeyli Sınır Kapısı

2.000 m²’lik ticari binaya sahiptir,

1.800 m²’lik idari binadan oluşmaktadır,

Yolcu bölümünde 4 adet giriş – 4 adet çıkış ve TIR bölümünde de 4 adet giriş – 4 adet çıkış...


"Sarp sınır kapısı"

Sarp Sınır Kapısı, Karadeniz kıyısında, Türkiye ile Gürcistan arasındaki sınır kapısıdır. Adını, Sarp köyünden alır. Gürcistan tarafındaki sınır köyünün adı da Sarpi'dir. Bu sınır kapısı, ilk olarak 1989 yılında hizmete açılmıştır. Hopa kasabasının 15 km doğusunda yer alan Sarp Sınır Kapısı Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'ne açılan bir kapı olmanın yanında, bütün Kafkasya'ya yönelik bir sınır kapısı olarak da önemlidir. Sarp Sınır Kapısı'nın, Acara'nın yönetsel merkezi Batum kentine uzaklığı yaklaşık 20 km'dir.

Gürcistan’ın büyüyen ekonomisi ve buna bağlı olarak gelişen ticari ilişkiler çerçevesinde ve Asya ile Avrupa arasındaki mal taşımacılığının bu yol üzerinden sağlanacak olması..."Nusaybin İç Gümrük Müdürlüğü"

Nusaybin Sınır Kapısı yapım işi tamamlanmıştır ancak Suriye’de devam etmekte olan iç karışıklıklar ve karşı tarafta sınır kapısı tesislerinin bulunmaması sebepleriyle bu tesis sınır kapısı olarak hizmet verememektedir. Bu nedenle Nusaybin‘in sınır kapısı olarak faaliyete geçeceği tarihe kadar söz konusu sahanın İç Gümrük Müdürlüğü olarak kullanılması amacıyla gerekli sözleşme değişikliği yapılmış ve 30.10.2013 tarihi itibariyle İç Gümrük Müdürlüğü olarak hizmete açılmıştır.