İSG Politikası

Şirketimiz, İş Sağlığı ve Güvenliğini en üst seviyede ele alarak güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları sağlamayı yasal bir sorumluluk olmanın yanısıra bir felsefe olarak benimsemektedir.Tüm yasal yükümlülüklere ve ilgili diğer şartlara uygun olarak, tüm kazaların önlenebilir olduğu inancıyla tehlikeleri en aza indirmek için gerekli kaynakları sağlayarak önleyici tedbirleri almayı, çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin iş sağlığı ve güvenliği bilincinin arttırılmasına yönelik çalışmalar ve iyileştirmeler yapmayı, risklerimizi değerlendirerek yok etmeyi ya da kabul edilebilir seviyeye indirmeyi, iş sağlığı ve güvenliği politikamızın temel ilkeleri olarak benimser, faaliyetlerimizin her aşamasında bu ilkeleri gözeterek çalışacağımızı taahhüt ederiz.

Arama Yapın